Oppussing-renovering

Oppussing & Renovering

Renovering-og-oppussing-1

Oppussing & Renovering

Gamle og slitne elektriske anlegg kan være underdimensjonerte for dagens stadig økende energiforbruk. Ved bruksendringer kan det være behov for å legge opp flere kurser og riktig dimensjonerte kabler, eller oppgradere hele det gamle sikringsskapet. Ved en oppgradering fra de gamle «skrusikringene» til jordfeilautomater økes el-sikkerheten betraktelig.

Skal du f.eks. renovere kjøkken eller bad, kan det være lurt å ta kontakt med en dyktig elektriker tidlig i prosessen for å legge til rette for en trygg og driftssikker el-installasjon. Vi kan bistå hele veien fra planlegging til gjennomføring.

Ønsker du et tilbud på Oppussing & Renovering?